Tất cả tin tức

Tìm trên trang này tất cả các tin tức của hội dòng Nữ tu Hài Đồng Giêsu
Tháng Sáu 5, 2014

Hội nghị quốc tế tại Chile 2014

 Từ ngày 21 tháng Tư đến ngày 10 tháng Năm năm 2014, khoảng hai mươi chị em từ 7 quốc gia và 4 châu lục [...]
Tháng Sáu 1, 2014

Cam kết tại Argentina 2014

Vào ngày 8 tháng 2 năm 2014, nữ tu Marianela Baroni khấn nguyện lần đầu tiên, được bao quanh bởi gia đình và bạn bè của chị. Điều này [...]
Góp