Kinh cầu nguyện

Cầu nguyện, đối với chúng ta, là trung tâm và sức mạnh của cuộc sống chúng ta. Chính trong Chúa Kitô mà chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta sống sứ mạng cầu nguyện của chúng ta trong tinh thần Nhập Thể, để Chúa Giêsu có thể tiếp tục trong chúng ta lời cầu nguyện của Người qua Thần Khí của Người.

(RV số 12)

Quy tắc sống của chúng tôi nói:

Chúng ta sống sứ mạng cầu nguyện của chúng ta trong tinh thần Nhập Thể, để Chúa Giêsu có thể tiếp tục trong chúng ta lời cầu nguyện của Người qua Thần Khí của Người. (RV số 12)

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, mà chúng ta hoan nghênh, dẫn chúng ta đến việc dấn thân vào đời sống tông đồ, và cam kết này mời gọi chúng ta đến một sự thân mật hơn bao giờ hết với Chúa. Như thế, đời sống và cầu nguyện liên tục được hoàn thành trong một thái độ con thảo và huynh đệ. (RV số 15)

Chúng tôi chú ý thực hiện mọi điều cho phép đời sống cầu nguyện này và giúp kiên trì giữa những khó khăn:
bầu không khí im lặng trong chúng ta và xung quanh chúng ta,
nghiên cứu nhịp điệu cầu nguyện của chúng ta,
chuẩn bị cầu nguyện cá nhân và cộng đồng. (RV số 18)

Cộng đồng

Điều thu hút tôi đến với Dòng Nữ tu Hài Đồng Giêsu là sự đơn sơ của các nữ tu. Họ vui vẻ, nhân văn, không phức tạp.

Quy tắc cuộc sống cho chúng ta biết:

Cộng đoàn là một dấu chỉ của Nước Trời khi chúng ta để Thiên Chúa sống trong chúng ta, tình yêu của Ngài mang chúng ta lại với nhau. (RV số 28)

Sống trong cộng đoàn huynh đệ là một phần sứ mệnh của chúng ta trong Giáo hội. Chúng ta phải làm chứng rằng, vượt lên trên những căng thẳng và những khó khăn khác không thể tránh khỏi trong cuộc sống chung với nhau, tình huynh đệ có thể xảy ra trong một thế giới nơi mà sự thờ ơ, hận thù và bạo lực thường xuyên. (RV số 31)

Cộng đoàn là một dấu chỉ của Nước Trời khi chúng ta để Thiên Chúa sống trong chúng ta, tình yêu của Ngài mang chúng ta lại với nhau.

(RV số 28)

Sự Phục Vụ Đức Tin

Chúng ta phải "nói" với tất cả những người mà Chúa đặt trên con đường của chúng ta, TÌNH YÊU CỦA CHÚA CHA DÀNH CHO MỖI NGƯỜI.
Chúa Giêsu đã đến ở giữa chúng ta để mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha và làm cho chúng ta trở thành con trai và con gái của Ngài. Người tiếp tục trong chúng ta và qua chúng ta, cũng như qua Anne-Marie Martel và các bạn đồng hành của Mẹ, sứ mệnh cứu độ của Người.

Quy tắc cuộc sống 20

  • Do đó, chúng ta hiện diện và gần gũi với anh chị em của chúng ta, chúng ta cam kết với thế giới mà họ đang sống, chia sẻ những vấn đề và hy vọng của họ ...
  • Chúng ta loan báo cho tất cả mọi người Tin Mừng rằng tình yêu của Thiên Chúa ở giữa chúng ta
  • Giống như Chúa Giê-xu, chúng ta phải giúp mọi người lớn lên như không ai khác...
  • Chúng ta làm việc để giải phóng người nam và người nữ được kêu gọi làm con trai và con gái của Thượng Đế.

Chúng ta phải "nói" với tất cả những người mà Chúa đặt trên con đường của chúng ta, TÌNH YÊU CỦA CHÚA CHA DÀNH CHO MỖI NGƯỜI.