Tất cả tin tức

Tìm trên trang này tất cả các tin tức của hội dòng Nữ tu Hài Đồng Giêsu
Tháng Một 31, 2023

Thông điệp kỷ niệm 350 năm Anne Marie Martel vào Thiên đàng

Vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 tại Le Puy đã được tổ chức lễ kỷ niệm 350 năm Anne Marie Martel vào Thiên đường. [...]
Tháng Chín 5, 2022

Tổng Công Hội Các Nữ Tu Hài Đồng Giêsu 2022

Từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, chúng tôi đã cử hành Tổng Công hội tại Chevilly-Larue trong Trung tâm Tiếp đón các Giáo phụ Linh hồn.Trong chương, chúng tôi đã bầu một nhóm mới để phục vụ Hội dòng.