Mục vụ ơn gọi

Việc đào tạo đầu tiên nhằm mục đích: xác minh, biện phân, trưởng thành, lời mời gọi đến với đời sống tu trì hoặc bất kỳ hình thức thánh hiến hoặc cam kết nào khác.

Dần dần, khóa đào tạo này sẽ cho phép:
 • Một cách tiếp cận và khám phá về cuộc đời của các Nữ tu Hài Đồng Giêsu hàng ngày.
 • Một sự sâu sắc:
 • từ kinh nghiệm của Thiên Chúa đến lắng nghe Lời của Ngài, trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn
 • của Linh đạo và Đặc sủng của "gia đình tinh thần" của chúng ta
 • cam kết theo Chúa Kitô, nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục trong đời sống huynh đệ và sứ mạng truyền giáo trong trái tim thế giới.
Và "trong suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ phải đi sâu hơn vào việc đào tạo con người và tinh thần này để có được sự tự do nội tâm lớn hơn và sự vâng phục hoàn toàn đối với Thần Khí. Vì để loan báo Tin Mừng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn hạnh phúc của chúng ta, do đó ơn cứu độ của chúng ta, chúng ta phải là chính mình, một "Tin Mừng" phản ánh hạnh phúc và thành công mà Chúa Cha đã đạt được" (Quy tắc Sự sống số 77).

Gia đình thiêng liêng của chúng ta "Hài nhi Giêsu" là một lối sống giữa những người khác, Vì vậy, "đến" và "xem"!

Không gì có thể thay thế được sự gặp gỡ, chia sẻ, trải nghiệm. Dành cho các con là những người tìm cách đáp lại lời kêu gọi từ Thiên Chúa trong
 • một đời sống thánh hiến,
 • đời sống tôn giáo,
 • một cuộc sống thế tục cam kết,
Những gì chúng tôi đang cố gắng trải nghiệm:
 • theo Chúa Kitô "Ngôi Lời Nhập Thể"
 • theo cách của Anne Marie Martel ngày nay,
Một đặc sủng "của sự hiện diện đơn thuần" trong:
 • sự gần gũi với tầng lớp lao động và nông thôn
 • Lời cầu nguyện ngợi khen, tạ ơn và cầu thay
 • Cam kết mục vụ chủ yếu
Làm cho lời Isaia này của chúng ta được Chúa Kitô tiếp thu vào lúc bắt đầu sứ vụ tông đồ của Người:
"Thần Khí của Chúa ngự trên tôi vì Ngài đã xức dầu cho tôi để mang Tin Mừng đến cho người nghèo!" Lu-ca 4:18

Lời tỏa sáng trong suốt cuộc đời của Anne Marie Martel, cũng được "thánh hiến" và "gửi đi"
"Cởi mở và ngoan ngoãn, cô ấy đã rút ra từ suy ngẫm sức mạnh và sự táo bạo để thực hiện sứ mệnh của mình" (Quy tắc cuộc sống số 5)

Đặc sủng này có thể được sống trong:

Đời sống tu trì trong cộng đoàn huynh đệ:
 • "Các chị em của Hài Đồng Giêsu"
 • "Hiệp hội Enfant Jésus": giáo dân "Cộng sự" (theo lời hứa) hoặc Những "người bạn", cộng tác viên thân thiết...