Anne-Marie Martel

Lời cầu nguyện của anh ấy, sứ mệnh của anh ấy và sự tiếp tục của anh ấy
Anne Marie Martel

Anne-Marie Martel là ai?

. Sinh ra ở Le Puy en Velay vào thứ Năm, ngày 11 tháng Tám năm 1644, Anne-Marie được rửa tội 2 ngày sau đó, vào ngày 13 tháng Tám tại Nhà rửa tội Thánh Jean (...)
Khám phá cuộc sống của anh ấy
Anne Marie Martel

Theo chân Anne-Marie Martel

Dòng Nữ tu Hài Đồng Giêsu được sinh ra từ sự xúi giục của một nữ giáo dân trẻ, Anne-Marie Martel (...)
Tìm ra

Cầu nguyện

Sách vở

Một số bài đọc để đi xa hơn
Con gái hạnh phúc của Velay
Georges Perru-Coudert

Con gái hạnh phúc của Velay

AMM tiên phong
Joachim Bouflet

Anne-Marie Martel