Các Môn Đồ Truyền Giáo của Đấng Ky Tô

Bằng ơn gọi, Hội Dòng phục vụ việc thức tỉnh và đào sâu Đức Tin,
đức tin nơi Thượng Đế và
trong mỗi người, trẻ và người lớn,
đặc biệt quan tâm đến những người thiệt thòi nhất.


Do đó, chúng ta "hiện diện với anh chị em của chúng ta và chúng ta cam kết với thế giới mà họ đang sống. Chúng ta loan báo cho tất cả mọi người Tin Mừng rằng Thiên Chúa yêu thương họ" (Luật Sống số 21). Chúng ta làm việc để giải phóng và thăng tiến con người được kêu gọi làm con cái Đức Chúa Trời.

Quy tắc sống của chúng ta kêu gọi chúng ta

sống
tin tưởng và
Hãy loan báo Tin Mừng với tất cả cuộc sống của chúng ta.

Một vài lời về bảng trang trí này


Bảng trang trí này tượng trưng cho sứ mệnh của Hội dòng dựa trên trực giác của Anne-Marie Martel. "CÓ" xuất hiện như là chủ đề trung tâm cơ bản và đầu tiên làm nổi bật nơi xuất xứ "Le Puy".

Chúng ta có thể phân biệt:

 • nơi sinh của Anne-Marie Martel
 • bức tượng Đức Mẹ Pháp,
 • Tảng đá St Michel d'Aiguilhe
 • Quảng trường trước nhà thờ
 • một Hội đồng với dãy núi Cantal ở phía sau.

Phương châm của chúng tôi "GDPH" xuất hiện được khắc trên một tấm lót ren Puy tạo thành dấu chấm trên i của Có.

Các yếu tố khác gợi nhớ đến các nền tảng trên khắp thế giới:

nhà nguyện của trường đại học Piguë ở Argentina (1888)
 • Vật tổ Ấn Độ của Canada (1896)

 • Tất cả điều này, dựa trên màu sắc của cuộc sống muốn trở thành một biểu hiện của lời cầu nguyện.
 • Ngôi nhà màu hồng của Boendaël, Bỉ (1903)
 • Copihuë Chile (1918)
 • chiếc hộp châu Phi, đại diện cho Côte d'Ivoire (1959) và Liberia (1966)
 • sampan, đại diện cho Việt Nam (1974)