Mục vụ giới trẻ

Tuổi trẻ là tương lai

Các nữ tu ở nhiều quốc gia khác nhau tổ chức các trại hè, hoặc dạy giáo lý hoặc ơn gọi. Các nữ tu Argentina tổ chức các trại với những người trẻ khác trong các giáo xứ cần sự hiện diện của Giáo hội.