Tất cả tin tức

Tìm trên trang này tất cả các tin tức của hội dòng Nữ tu Hài Đồng Giêsu
21 Tháng Một 2016

Nhiệm vụ mùa hè đến miền bắc Argentina

Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2016, một nhóm các nữ tu, cộng sự và giới trẻ từ nhiều nơi khác nhau (từ Buenos Aires , [...]