Tất cả tin tức

Tìm trên trang này tất cả các tin tức của hội dòng Nữ tu Hài Đồng Giêsu
2 août 2023

Famille de l’Enfant Jésus :  Mission d’hiver à Villa Guillermina

D’Argentine, nous voulons vous partager notre mission d’hiver, à Villa Guillermina, ( province de Santa Fé,) du 15 au 22 […]
24 juillet 2023

Photos de la communauté en Equateur

Photos de la communauté en Equateur, des moments de partage avec les soeurs, laïcs, des rencontres, des messes, des visites […]
22 juillet 2023

Un camp vocationnel avec des jeunes filles du Burkina Faso

Du 1O au 14 juillet 2023 ,nos sœurs du Burkina ont organisé un camp vocationnel avec des jeunes filles , […]
22 juillet 2023

Sister Margaret Sadler, S.E.J. in Vancouver, Canada, received an award for missionary service.

Sister Margaret Sadler attended the year’s fundraising event 2023 of Catholics Missions in Canada (CMIC), which raises funds to help […]
25 juin 2023

Des Nouvelles de la Communauté du Burkina Faso

24 juin 2023

The First Religious Profession of Sister Heather Charest in North Vancouver, Canada, on March 25th.

Tháng Một 31, 2023

Thông điệp kỷ niệm 350 năm Anne Marie Martel vào Thiên đàng

Vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 tại Le Puy đã được tổ chức lễ kỷ niệm 350 năm Anne Marie Martel vào Thiên đường. [...]
Tháng Chín 5, 2022
Tổng Công hội Dòng Nữ Nhi Giêsu 2022

Tổng Công Hội Các Nữ Tu Hài Đồng Giêsu 2022

Từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, chúng tôi đã cử hành Tổng Công hội tại Chevilly-Larue trong Trung tâm Tiếp đón các Giáo phụ Linh hồn.Trong chương, chúng tôi đã bầu một nhóm mới để phục vụ Hội dòng.
Tháng Sáu 28, 2022
Hành động của các nữ tu của Hài Đồng Giêsu tại Việt Nam

Tiếng vang từ Việt Nam

Tạ ơn Chúa và Đức Trinh Nữ, chúng tôi đã trải qua năm 2021 trong hòa bình. Bất chấp khó khăn (Covid-19, [...]
Góp