Biểu mẫu liên hệ

Đừng ngần ngại viết thư cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất

  Tên của bạn (bắt buộc)

  Email của bạn (bắt buộc)

  Chủ đề

  Tin nhắn của bạn


  Cầu nguyện cho Anne-marie Martel

  • Nếu bạn đã nhận được ân điển qua sự can thiệp của Tôi tớ Đức Chúa Trời, xin vui lòng viết thư cho:
   CÁC CHỊ EM CỦA HÀI NHI GIÊ SU
   37bis, rue de Picpus.
   75012 PARIS
   Pháp