Tin mới nhất

Sứ mệnh của chúng tôi

"Hãy hiện diện với anh chị em của chúng ta, chúng ta dấn thân cho thế giới mà họ đang sống, chúng ta loan báo cho tất cả mọi người tin mừng rằng Thiên Chúa yêu thương họ"

Gia Đình Tinh Thần

Tôn giáo &; thế tục

Gia đình của Hài Nhi Giêsu được hình thành bởi:

  • Các Nữ tu của Hội Dòng
  • Associates
  • Thành viên của quyền giám hộ (Giám đốc các trường thuộc quyền giám hộ)
  • thành viên của Fraternity of Anne-Marie Martel
  • bạn bè của Hội dòng.
Tất cả đàn ông và phụ nữ đều bị thu hút bởi đặc sủng của Anne-Marie Martel và Linh đạo của Trường phái Pháp.