Cầu nguyện với "Chúa Giêsu sống trong Mẹ Maria"(sau Jean-Jacques Olier, Trường Pháp)
Ôi Chúa Giêsu sống trong Mẹ Maria, xin hãy đến và sống trong các tôi tớ của Chúa,
trong Thần Khí thánh thiện của Ngài,
trong sự sung mãn của sức mạnh của bạn,
trong sự hoàn hảo của đường lối của bạn,
trong sự thật về đức tính của bạn,
trong sự hiệp thông các mầu nhiệm của các con;
cai trị mọi quyền lực của kẻ thù, trong Thần Khí của bạn,
đến vinh quang của Đức Chúa Cha. Amen.

Quay lại danh sách

Những lời cầu nguyện khác

Tham khảo những lời cầu nguyện khác của trường Pháp